tiistai 31. maaliskuuta 2020

Sairastapauksen vuoksi julkistamme valitut teokset 5.4., pahoittelemme tästä aiheutuvaa harmia tai haittaa. Hakuun osallistuneiden teosten valinta on tuonut taiteen tenhoa valitsijoille. 

Hakuun osallistui 98 teosta. Kiitos teille kaikille ja kiitos kärsivällisyydestä. 
Palaamme asiaan 5.4. – Voimaa ja rakkautta tähän poikkeukselliseen aikaan.

Agenda-Art 2030, Marika Tomu Kaipainen

lauantai 1. helmikuuta 2020

Agenda - Art 2030 teoshaku - NYT AUKI!


Agenda - Art 2030 teoshaku  - NYT AUKI!

Agenda - Art 2030 teossarja avaa YK:n Kestävän kehityksen tavoiteohjelman 17 osa-aluetta taide- ja tiedeteoksen kautta poikkiyhteiskunnallisesti 17 taideteoksen keinoin, muun muassa tanssin, kuvataiteen, musiikin, performanssin, vuorovaikutustaiteen, runon, mielenilmaisun, liikkeen, sirkuksen, ympäristö- ja yhteisötaiteen, taidepajojen, virtuaalitodellisuuksien, äänitaiteen, videoiden, tarinoiden, installaatioiden, valojen, juhlien, ym., eli kaiken, minkä voi käsittää taiteeksi. 

Teoshakuun voivat osallistua yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt taustasta riippumatta. Hakija voi olla ammattilainen, harrastelija, ystäväporukka tai uusi tekijä, miltä tahansa taiteenalalta tai taiteistuneen tieteenalalta. Teoshakuun voi osallistua jo olemassa olevalla teoksella tai uudella. Tärkeintä on, että teos avaa yhtä tai useampaa YK:n Kestävän kehityksen tavoitetta. Toivomme kantaaottavia, uutta tulokulmaa tarjoavia, kysymyksiä herättäviä, koskettavia, puhuttelevia tai osallistavia teoksia Agenda 2030 tavoitteisiin liittyen. Ekologisuus ja yhdenvertaisuus ovat teossarjan keskeisiä arvoja. 

Teossarjan 17 teosta toteutetaan esitettäväksi Helsingissä (Töölönlahden ympäristössä julkisissa tiloissa ja kaupunkiympäristössä) viikolla 43 (19.10.-25.10.), lokakuussa 2020. Teossarja on osa Suomessa YK:n 75 v. juhlatapahtumia. 

Agenda - Art 2030 teossarjaan teoshaulla valituille teoksille on varattu kullekin 900 euron palkkio. Teosten oikeudet ja omistus säilyvät taiteilijalla. Mikäli teos on myytävänä teoksen myyntitulosta 20 % osoitetaan Suomen YK-liiton toiminnan tukemiseen. 

Kuratointi tapahtuu anonymisoidulla haulla ja kutsulla. Teossarjan valitaan teoshaun kautta kahdeksan teosta. Valintaprosessiin osallistuu Suomen YK-liiton henkilökuntaa, teossarjaan kutsuttuja taiteilijoita ja teossarjan esittämistilojen hallinnosta vastaavia tahoja. Teossarjan kuratointi ja taiteellinen sisältö ovat Marika Tomu Kaipaisen vastuulla.

Teoshaun ehdotuksen tulee sisältää seuraavat osat:

1. Teoksen nimi.

2. Työsuunnitelma, aikataulu ja teoksen toteuttamiskustannukset. Realistinen suunnitelma toteuttaa teos esitettäväksi viikolla 43 (19.-25.10.), lokakuussa 2020. Todenmukainen budjetti, jossa on eriteltyinä matka-, materiaali- ja esittämiskulut. Teossarjaan valituille teoksille annetaan 900 euron palkkio, muuten kulut tulee kattaa itse. 

3. Lyhyt kuvailu teoksesta ja sen tavoitteista niin, että teos on esitelty Agenda 2030 tavoitteiden kautta (max. 400 sanaa). Voit kuvata yhden tai useamman Agenda 2030 tavoitteen kautta. Mihin Kestävän kehityksen, Agenda 2030 tavoitteisiin teos vastaa? 
Tavoitteet luettavissa ja avattu mm.

4. Yksityiskohtainen teossuunnitelma (max. yksi A4), josta käy ilmi teoksen muoto/rakenne, materiaalit, koko, teoksen kesto sekä sen säänkestävyys, teoksen ripustuksen / pystytyksen tekninen toteutus ja tarpeet, teoksen esittämiseen arviolta kuluva aika, muut erikoistarpeet teoksen toteutusta varten. Teosta havainnollistavat liitteet (kuvat, video, ääni). Teoksen toteuttamisvastuu on teoksen tekijällä. 

5. Teoksen ehdottajan yhteystiedot: osoite, puhelinnumero (ei nimeä, ei ansioluetteloa).


Teoshaku päättyy 08.03.2020 klo 23.59
Lähetä hakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen artagenda2030(at)gmail.com

Hakemuksen otsikon tulee olla Teoshaku. Viisi (edellä kuvattua) osaa lähetetään yhtenä pdf liitteenä. Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä. Valinnasta ilmoitetaan 31.03.2020 mennessä sähköpostitse. Lisätietoja artagenda2030(at)gmail.com ja 040 137 2273. 

Agenda – Art 2030 teossarjan tukena:


torstai 2. tammikuuta 2020

Hei ja huomenta vuosi 2020!

Keväällä 2019 syntyi idea teossarjasta Agenda 2030 tavoitteiden avaamiseksi. Elokuussa hain Alfred Kordelinin säätiön apurahaa ja lokakuussa sain tiedon, että apuraha oli myönnetty hankkeelle Agenda 2030 - Art 2030. 17 taideteoksen sarja aktiivista toimintaa ja vaikuttamista kestävän kehityksen tavoitteiden puolesta

 Kiitos 


Agenda 2030 luo pohjaa tulevaisuudelle. 17 osa-alueensa kautta, tämä teoskokonaisuus avaa ja tuo esille Agenda 2030 tavoitteet taiteen kautta koettavaksi meille kaikille - tanssin, kuvataiteen, musiikin, performanssin, keskustelun, runon, mielenilmaisun, liikkeen, ym. keinoin. Kaikki kestävän kehityksen 17 tavoiteta ovat tärkeitä ja linkittyvät tiiviisti toisiinsa: yhtäkään tavoitetta ei voi tavoitella toisen kustannuksella. Niiden toteutumiseen tarvitaankin niin valtioita, päättäjiä, kansalaisia kun taidettakin. Taiteella on tähän paljon annettavaa.

"Teos on mielestäni aina jonkinlainen mielipide ja julkilausuma. Taideteos jättää jäljen tekijästään. Taiteilijuus on kykyä havainnoida ja keskustella havaitsemastaan, keskustelu taas vaatii rohkeutta omata mielipiteitä näistä havainnoistaan. Mielipiteen kysyvät itsetuntemusta, ymmärrystä ja tuntemusta maailmasta, mutta ennenkaikkea rohkeutta! Mistäs saisimme uuden Minna Canthin ja  erityisesti Työmiehen vaimon?"
Marika Tomu Kaipainen

Kaikkien kaikkea tarvitaan. Työt alkaa nyt. 

torstai 14. marraskuuta 2019

Agenda 2030 – Art 2030 17 taideteoksen sarja- aktiivista toimintaa ja vaikuttamista kestävän kehityksen puolesta.


"We are the Plan B" - Excelsior! 

Paul Kleetä mukaillen, taide ei kuvaa jo jotain kuvattua tai havaittua maailmaa; se pikemmin on yksi tärkeimmistä keinoista, jolla maailma tehdään näkyväksi ja olevaksi. Katja Tukiaisen maalaus ”There is a plan b” muuttui minun muistissa muotoon ”We are the Plan B”  ja tästä sai alkunsa tämän idean suunnittelu: tarjota puitteet dialogille, vivuttaa muutosta uusilla, yllättävillä kumppanuuksilla ja tulokulmilla ja antaa taiteen kokemuksen vaikuttaa. 


Agenda 2030 - Art 2030 teossarja avaa Kestävän kehityksen tavoiteohjelman (Agenda 2030) 17 osa-aluetta 17 taideteoksen - tanssin, kuvataiteen, musiikin, performanssin, keskustelun, runon, mielenilmaisun, liikkeen, ym. keinoin.

Teossarjan 17 teosta toteutetaan esitettäväksi Töölönlahden ympäristössä, Suomenlinnassa ja New Yorkissa viikolla 43 (19.-25.10.), lokakuussa 2020. Teossarja on päänumero Suomessa YK:n 75 vuoden juhlatapahtumia. 

Kuratointi tapahtuu kutsulla ja anonymisoidulla haulla. Haku julkaistaan tammikuussa. Pysy kuulolla! Pian alkaa tapahtua... 

Agenda 2030 – Art 2030

17 taideteoksen sarja- aktiivista toimintaa ja vaikuttamista
kestävän kehityksen puolesta


Kiitän Alfred Kordelinin säätiötä ja Suomen YK-liittoa tuesta ja kumppanuudesta. Kiitän taidetta ja teitä taiteilijoita joiden kanssa minulla on ilo työskennellä vuonna 2020.

perjantai 20. syyskuuta 2019

Act Through Art - Sealevel 2080

97 percent of climate scientists agree that human activity
is driving a climate crisis across the Earth 
and there’s still not enough action! 

Artists are showing the way tomorrow 21.09. with @microgalleries
#MGDayofAction #ClimateActionNow #UNClimateSummit

#ClimateDisruption #ActThroughArt #microgalleries
#MGDayofAction #ClimateDisruption #ClimateActionNow
#sealevel2080 

I will do 21.09. installation The Last Light
at Suomenlinna beach in time of sunset between 7pm and 8pm. #lastlightperjantai 30. elokuuta 2019

Taiteen Metsä

Olen ideoinut Taiteen Metsä -keräyksen, jolla hankitaan varoja metsäalueen suojelemiseen 


Kuva Marika Tomu Kaipainen

Kiihtynyt keskustelu ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja metsätalouden koventuneista tavoitteista on lisännyt huolta Suomen luonnosta. Ihmiset tiedostavat entistä paremmin vastuunsa ympäristöstä. Lähes kaikki elämän osa-alueet – myös taide ja kulttuuri – kuluttavat luonnonvaroja. 

Taiteen Metsä -keräys antaa taiteilijoille, taiteen parissa työskenteleville, taidelaitoksille ja taideinstituutioille sekä taiteen harrastajille mahdollisuuden suojella luontoa. Suojelemalla luontoa pystyy kompensoimaan taiteen ja kulttuurin tekemisen hiilijalanjälkeä. Kampanjan avulla herätellään ihmisiä huomaamaan, että erilaisia päästöjä syntyy kaikilla elämänalueilla. Samalla lisätään tietoisuutta siitä, että on mahdollista kompensoida omaa hiilijalanjälkeään suojelemalla metsää.
Keräyksen tavoitteena on koota varoja taiteilijoita inspiroivan metsäalueen suojelemiseen. Tarkoituksena on, että metsäalueen yhteydessä olisi mahdollisuus myös
pienimuotoiseen konsertti ja näyttelytoimintaan.

Ota  Taiteen Metsä -keräys osaksi taidetta – 
kompensoi sen hiilijalanjälki Luonnonperintösäätiön kautta!

Kampanjaan voivat lahjoittaa kaikki. Keräys on kuitenkin erityisesti suunnattu taiteilijoille,  kulttuurin tekijöille, taiteen ja kulttuurin organisaatioille ja kaikille taiteen ja kulttuurin harrastajille. Taiteilijat ja kulttuurintekijät voivat hyödyntää kampanjaa suoraan arvioimalla oman työnsä hiilijalanjäljen ja esimerkiksi töidensä myyntituotoista jyvittää osan metsien suojeluun.

Tarkempia ohjeita keräykseen osallistumiseen: info@luonnonperintosaatio.fi

Keräyksen perustiedot:
viite 201809
tili FI78 5494 0950 0224 93
keräysaika toistaiseksi

Rakkautta & Anarkiaa maapallon puolesta!tiistai 7. toukokuuta 2019

Pinta - The water of many forms

Pinta - The water of many forms

Rõõm 1. -30.3.2019 Kun katson pintaa, en voi sanoa mistä on kyse.

Tiedän, että katson vettä. Keskitän ja tarkennan katseeni veteen, tuossa kivien ympärillä.
Kameran linssin kautta näen, kuinka vesi kulkee kivien yli
muuntaa kivien kovat ja ajattomat materiaalit nesteeksi.
Hetken se tuntuu nestemäisemmältä,
kunnes kivi näyttää taivuttavan silmäni näkemään ja katsomaan vettä lasina.


Vesi – ikiaikainen vesi on elementti, joka enemmän kuin mikään muu

sitoo ihmisiä heidän ympärillään olevaan maailmaan, heihin itseensä. 
Tämä ei aina näy siinä miten kohtelemme vettä. 
Nyt antroposeenin aikana vesi nousee uuteen asemaan.
Vesi uhkaa elämäämme. Sitä on liikaa tai aivan liian vähän.
Hallitsematon vesi ja sen monet muodot. 
Alati muuntava vesi.
Ostetusta teoksesta lahjoitetaan hiilikompensaationa  20 €/teos
Luonnonperintösäätiölle perustettavaan  Taiteen Metsä keräykseen. 

Aiheesta Etelä-Saimaa: Perjantait Gretan seurassa -mielenosoitukset rantautuivat Lappeenrantaan

#TaiteenMetsä #Luonnonperintösäätiö #ikimetsä #hiilikompensoitutaide