torstai 11. huhtikuuta 2019

Sulle ääneni annoin

Sulle ääneni annoin teos on aktiivisen toiminnan ja vaikuttamisen taideteos ja tapahtumasarja vuorovaikutustaidetta ja performansseja ilmastonmuutoksen, kestävyyskriisin monien juonteiden, kansalaisten tarpeen osallistua ja vaikuttaa ja päättäjien tukemisen kanssa. Ilmiöistä kertovien uutisten ja artikkeleiden pääviesti on, että tarvitaan nopeita ilmastotoimia ja että tällä hetkellä muutokset politiikassa ja kulutustottumuksissa tapahtuvat liian hitaasti tilanteen kiireellisyyteen nähden. Ilmastonmuutosta, lajikatoa tai kestävyyskriisiä ei aina voi havaita suoraan, ja sen vuoksi se mitä näistä ajatellaan on erityisen riippuvaista siitä, miten näistä keskustellaan. Nostamalla esiin ilmasto-, lajikato- ja kestävyyskriisikeskustelun taustaoletuksia pohdin sitä, millaisia pimeitä kohtia keskustelussa mahdollisesti piilee ja teossarjani pyrin valaisemaan tätä pimeyttä. 

Sulle ääneni annoin - Sata yhteiskunnan ilmastotekoa uuden eduskunnan ja hallituksen avuksi avaa Sitran kokoaman ”Sata yhteiskunnan ilmastotekoa” -luettelon (www.sitra.fi/artikkelit/sata-yhteiskunnan-ilmastotekoa/) keskusteluun Marika Tomu Kaipaisen vuorovaikutteisen ja performatiivisen taiteen kanssa. Teossarja nostaa esiin yleisimpiä väittämiä ja kytkentöjä aiheesta. Seuraan uuden eduskunnan ja tulevan hallituksen työskentelyä. Järjestän hiljaisia mielenilmauksia, performansseja, flash mobeja, kokoan keskusteluryhmän ja järjestän ”Ilmastosiivooja” keskustelutilaisuuksia ja lähetän seuraavan neljän (4) vuoden aikana kirjeitä ja kortteja kansanedustajille heidän tärkeää työtä tukeakseen ja muistuttaakseen heitä siitä, miten paljon ja erilaisia mahdollisia ilmastotekoja Suomen päättäjillä on käytettävissään – heidän niin halutessaan (juuri mm. nuo em. sata). Keskustelun avaus on 12.4. klo 16-16:40 Oodissa, Maijansalissa https://www.facebook.com/events/1497039247097269/ 

Teossarjan esittelyä:

Teossarjan sydän on vapaa ja kaikille avoin keskusteluryhmä, jonka kanssa tavataan ja pohditaan tulevat neljä vuotta parhaita mahdollisia tapoja tukea kansanedustajia ja muodostettua hallitusta www.facebook.com/groups/236144393931004/. Päästöjen nopea ja todellinen vähentäminen edellyttää päättäväisyyttä ja ripeitä toimia meiltä kaikilta ja tutkimusten mukaan kansalaisilla on halu osallistua, tehdä ja tukea. Enää ei ole mahdollista kuvittella, että aikaa edelleen on, on osattava kuvitella uusi tulevaisuus - millaisia muutoksia globaali talousjärjestelmä ja länsimainen elämäntapa vaatii saavuttaaksemme 2030 ja 2050 tavoitteet. Ryhmä toimii myös ilmastoahdistuksen ja surun käsittelyryhmänä niin tarvittaessa. Ryhmä tapaa 6-8 viikon välein Keskustakirjasto Oodissa. 

Teossarja kokoaa vuorovaikutustaiteen tapahtumia, joista ensimmäinen on 12.4.2019 www.facebook.com/events/236688757241596/ mustiin vaateisiin pukeutunut joukko kokoontuu pitämään 15 min hiljaisuuden – Annamme äänemme 12.4.2019 klo 16:45-17 Kansalaistorilla, katseet Eduskuntataloon suunnattuna. Hiljainen mielenilmaus järjestetään muistuttaaksemme asian vakavuudesta, mitä merkitsee äänestäminen ja miten tärkeää se on demokratialle, mutta myös herättääksemme keskustelua ilmastonmuutoksen ja kestävyyskriisin tuomasta surusta ja menetyksistä (esim. lajikato, Itämeren tila, ylikulutus.). 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti